Låna hos oss

Det är enkelt att låna hos pantbanken, det tar vanligtvis bara några minuter och du får pengar direkt i handen.

Du tar med dig det föremål du vill belåna. Lånebeloppet grundas på föremålets andrahandsvärde. Lånetid 1 till 4 månader beroende på varutyp. Du har alltid vid lånetidens utgång möjlighet att förlänga din lånetid eller närsomhelst under lånetiden lösa in ditt föremål.

Du kan belåna många slags värdeföremål, t.ex. guldsmycken, stereo, tv, datorer, antikviteter och konst.

Vem kan låna?

Enligt lag kan vi endast låna ut till personer över 18 år. Du måste kunna visa upp en giltig legitimation.

Hur länge gäller lånet?

Du väljer själv när du vill lösa lånet, du har 1-4 månader på dig. Därefter måste det omsättas om det ska ligga kvar. Då betalar du en expeditionsavgift samt den ränta som löpt fr.o.m. den tidpunkt då du tog lånet. Lånet löper då med en ny lånetid.

Hur mycket kan man låna?

Vi bedömer andrahandsvärdet på det föremål du lämnar in. Lånebeloppet grundar sig på den värderingen. Med andra ord – ju högre värde föremålet har, desto större lån.

Vad kostar det?

Vi tar ett exempel: Ett lån på 3.000 kronor kostar ca 98 kronor i månadsränta (räntan kan variera). Räntan är avdragsgill i din deklaration. Vid lån eller omsättning debiteras en expeditionsavgift på 45:- i efterskott. (Jämför gärna med totalkostnaden på små banklån, SMS-lån eller att låna på kreditkort.)

Vad händer om man inte kan lösa lånet?

Om du har ett stort lån och har svårt med återbetalning, så kan du välja att dellösa. Det innebär att du betalar av en summa av lånebeloppet och tar ut en del av de belånade panterna. Det går också att amortera utan att hämta ut något, t.ex. om säkerheten för lånet enbart består av en pant. Lånet måste omsättas vid dellösen/amortering, vilket innebär att du måste betala räntan som löpt under den tid du haft lånet.

När du löser ditt lån skriver du under pantsedeln, betalar räntan och därefter får du tillbaka ditt föremål. Om du inte vill lösa din ägodel går den till offentlig auktion för försäljning. Säljs varan med vinst, tillfaller överskottet alltid kunden, som alltid meddelas skriftligen. Om den säljs med förlust, d.v.s. inte täcker lånets kostnader, står Pantbanken för förlusten. Kunden blir aldrig återbetalningsskyldig.

Välkommen att kontakta oss om du har fler frågor!

Låneinformation

Minsta månadskostnad: 3.25% av lånets kapital
Max. månadsränta: 3.25%
Minsta återbetalningstid: 3 månader. Max. återbetalningstid: 4 månader.
Du kan när som helst lösa hela lånet
Effektiv ränta vid 4 mån lånetid: 17.5%.
Exempel: För ett lån på 1000 kr, som du återbetalar på 4 månader och i tid, skulle det totala beloppet du betalar tillbaka vara 1175 kr.
Effektiv årsränta ink. avgifter: 39.9%

Pantbanken Linköping

Industrigatan 36
013-37 52 20
lkpg@pantbanken.info
Hitta till oss

Pantbanken Norrköping

Bråddgatan 14
011-16 25 40
nkpg@pantbanken.info
Hitta till oss