Lånevillkor/penningtvätt

Lånevillkor för Pantbanken i Linköping.Norrköping AB,
org.nr. 556729-6206 Industrigatan 36, Linköping och Bråddgatan 14, Norrköping

Lån ges till personer från 18 år med giltig fotolegitimation.
Lån ges mot säkerhet, så kallad pant.
Lånets löptid är 4 månader och 1 månad för panter av teknisk natur.
Du kan när som helst lösa hela lånet.
Expedieringskostnad 45:- tillkommer vid lösen av lån.
Månadskostnaden är 3,25 % för lån upp till 3000:- och 3 % för lån över 3000:-
Effektiv ränta vid 4 mån lånetid: 17.5 %.
Exempel: För ett lån på 1000:-, som du återbetalar på 4 månader och i tid, skulle det totala beloppet du betalar tillbaka vara 1175:-.
Effektiv årsränta ink. avgifter: 39.9 %.
Förseningsavgift 50:- efter förfallodagen, ytterligare 100:- då panten aviserats till auktion.
Förfallen pant försäljes tidigast två månader efter förfallodag på offentlig auktion via Auktionshuset Gomér & Andersson AB.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Pantbanken är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor, Pantbanken Linköping.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

Penningtvätt

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen utöver tillsyn av pantbanksverksamheten samt över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Pantbanken Linköping registrerar därför följaktligen enskilda lån eller på varandra följande lån till summan av 45.000 SEK och arkiverar dessa i enlighet med gällande bestämmelser.